x

Пряшівска універзіта отворила новый академічный рік інавґураціёв ректора

00

Пряшівска універзіта (ПУ) в Пряшові офіціално вступила до нового академічного рока. Ёго святочне отворїня в історічній будові ПКО Чорный орел за притомности скоро 450 гостей з дому і заграніча ся у віторок несло в знаміню інавґурації ректора, проректорів і новозволеных деканів шестёх факулт ПУ. Не браковали ани оцїнїня творивых робітників і штудентів універзіты. TASR о тім інформовала говоркыня універзіты Анна Полачкова. Ректор універзіты Петер Коня в новім функчнім періодї поведе універзіту довєдна з проректорами Петром Адамішіном, Янов Бурґеровов, Іванов Цімермановов, Маріёв Кардіс і Маріяном Реіферсом.

(TASR, Шутіова)