x

ПСК мать амбіцію в краю выбудовати 33 станіць на набиваня про е-авта

00

Транспорт в Пряшівскім краю бы мав быти веце еколоґічным. Помочі тому бы мав і найновшый проєкт Пряшівського краю (ПСК) заміряный на выбудованя розсяглой інфраштруктуры про набиваня е-авт. Жупа хоче крижом цілым реґіоном выбудовати цілково 33 станіць на набиваня, і то завдякы дотації з резорту господарьства.  Пряшівська крайска самосправа ся залучіла до вызвы міністерства господарьства, котрой цільом є підпора розвоя електромобіліты в реґіонах Словакії формов будованя інфраштруктуры спомянутых станіць. Выужыти хоче штатну дотацію з Плану обновы у вышці 354-тісяч евр, причім цілкова ціна проєкту є 462-тісяч евр. Такым способом бы мало ПСК выбудовати споминаны станіці в такых містах ці селах як наприклад в Бардійові, Свіднику в Ґіралтівцях, Меджілабірцях, Старій Любовні ці в Брезовічкі, Леґнаві, Яблоні, Колониці і Уличу. (TASR, Pkf)