x

Радвань над Лабірцьом мать обровскый проблем з питнов водов

00

Актуалні сухе літо, як і пару попередніх, змушує обывателів села Радвань над Лабірцьом в Меджілабірьскім окресі углюбляти студні. Подля слов старосткы Яны Свічіновой то шак при тім самім стані клімы в наслідуючіх рокох небуде мусіти быти рішіньом. Як про пресаґентуру TASR старостка села повіла, же суть насправды в сітуації, же є  у них вода над злато і сітуація є з  рока нарік гіршов. Як высвітлила, верейный водовод в селі не є і обывателі суть одказаны на властны студні. Снажіня о выставбу водоводной сіті вывивав уж Свічіновой передходця. Їднаня з Выходословеньсков  водареньсков сполочностьов і приправы на єй выбудованя скінчіли приправным проєктом на теріторіялне діяня. То было одобрене. Но водареньска сполочность за словами старосткы од того пізніше одступила з фіначных і капацітных причін. Як дале пояснила Свічінова, проєктову документацію к выбудованю водоводу село зо свого розрахунку заплатити неможе а зобрати увер ся боїть. (TASR, Pkf)