x

Свідник зачінать зберати електроодпад

00

Місто Свідник і в тім році зачінать зо збераньом електроодпаду, котрым хоче зліпшыти комфорт сепарованя смітя. Зато місто готує і вывожаня великого одпаду з домів. Свій одпад можуть люде уж теперь сепаровати, причім їм буде місто напомічне. Містьскый уряд у Свіднику вызывать вшыткых обывателів, жебы 30-го марца 2021-го року найпізніше перед 6:30 год выложыли свої стары спотребічі перед входом дому ці перед контайнер. Іде наприклад о стары прачкы, леднічкы, сушічкы, высавачі і так далше. (Pkf)