x

Свідник спустив безплатны WiFi зоны

00

У Свіднику ся подарило наповнити замір сприступнити жытелям шырокопасмовый інтернет посередництвом выбудованя безплатных WiFі зон. Самосправа, котра має амбіцію быти про кажду вікову катеґорію, ся запоїла до проєкту на выбудованя приступовых пунктів на інтернет про домашніх і навщівників. На выбудованя пунктів безплатных WiFi зон здобыв Свідник дотацію 14 250 евр і в тых днях было спущеных 10 приступовых пунктів в рамках цілого міста. Самосправа понукать на публічных пространствах інтернет зо скоростьов мінімално 30 меґабітів за секунду.

(Медвідь)