x

Тім народной стрічі молодежі П18 в Пряшові гледать добровольців

00

Тім народной стрічі молодежі П18 в Пряшові, котра ся одбуде кінцьом юла, буде потребувати поміч десяток добровольців. Інтересуючі, котры хочуть помагати, мають можность приголосити ся он-лайн до кінця мая на інтернетовім сайті www.narodnestretnutiemladeze.sk. Інформував о тім Міхал Ліпяк з комунікачного ріму П18. Поміч ся зачне приправным тыждньом од 23. юла і скінчить 30. юла по скінченю П18. Добровольці мусять мати найменше 17 років, рекомандацію од священика, указати скусености з добровольницьтвом, быти флехібілныма і быти охочі помочі хоцьколи.
(TASR)