x

Універзіта Павла Йозефа Шафаріка в Кошыцях взникнула перед 60-роками

00

Універзіта Павла Йозефа Шафаріка в Кошыцях є другов найстаршов класічнов універзітов в Словакії. Славностна інавґурація універзіты ся одбыла 28-го новембра 1959-го року в Штатнім театрі в Кошыцях і єй першым ректором быв МУДр. Йозеф Пайташ. Історія універзіты ся зачала іщі перед 17-ым століттям. Школа голосить ся к традиціям Кошыцькой універзіты (Universitas Cassoviensis),  котру засновав яґерскый (еґерскый) біскуп Бенедікт Кішді у фебруарі 1657-ім року документом „studium universale“. Універзіту із філозофічнов і теолоґічнов факултов вели єзуїты. По зрушіню єзуїтьского ордену фунґовала школа од 1773-хо року під доглядом штату. В 1777-ім року ся Кошыцька універзіта трансформовала на Кошыцьку кральовску універзіту (Academia regia Cassoviensis) і діяла до 1921-го року, коли была вердіктом ческословеньской влады зрушена. Од 1922-го року так Кошыці – по 265-річній історії – перестали быти высокошколскым містом. Тот став тырвав до 1959-го року, коли взникнула Універзіта Павла Йозефа Шафаріка споїньом філіялкы Лікарьской факулты Універзіты Коменского в Братіславі і Філолоґічной факулты Вышшой школы педаґоґічной в Пряшові. На початку свого існуваня мала універзіта  лікарьску факулту в Кошыцях і філозофічну факулту із резіденціов в Пряшові. В дальшых роках ся універзіта розшырила о дальшы три факулты – педаґоґічну в Пряшові, правницьку факулту і факулту природных наук в Кошыцях. По общностно-політичных змінах з Новембра ´89 прибыли Ґрекокатолицька богословска і Православна богословска факулта із резіденційов в Пряшові. Універзіта ся од 1-го януара 1997-го року розділила на дві самостатны правны субєкты: Універзіту П. Й. Шафаріка в Кошыцях і Пряшівску універзіту із резіденціёв в Пряшові. (TASR, Pkf)