x

Філія Цолного уряду в Гуменнім на новій адресі

00

Філія Цолного уряду в Гуменнім, котра забезпечує справу спотребной дани ся переносить на нову адресу. Як інформовала говоркыня Цолного уряду Пряшів Катарина Бебчакова, гуменьску філію, котра є на уліці Ослободителів, з той причіны не буде мож од віторка 9-го юна до пятніці 12-го юна контактовати телефонічно ани електронічно. Філія Цолного уряду Гуменне буде од 13-го юна на уліці Штефаніковій 18, в будові Даньового уряду на десятім штоку.

(Медвідь, TASR)