x

Час на пожаданя дотації од ПСК ся скорочує

00

Уж лем до 19-го  фебрауара можуть села, міста, незісковы орґанізації, реґістрованы церькви, правницькы ці фізічны особы пожадати о фінанчну підпору про свої проєкты  од Пряшівского самосправного края (ПСК). Жупа перерозділить кандідатам вєдно штирї міліоны евр. Отворены суть штирї ґрантовы проґрамы – Вызва посланців ПСК, Вызва Председы ПСК, Вызва про реґіон і Вызва Партіціпатівный розрахунок. Найвысша сума є алокована у Вызві про реґіон, котра в минулім року меджі проґрамами хыбала. Інтересуючі ся можуть в ній уходити о підпору в області ціклотранспорту, турістичного руху і путницького руху, тыж културы, шпорту і соціалных служеб. Мінімална высшка дотації є 15-тісяч евр, максімална 200-тісяч евр. Вшыткы інформації о дотачных проґрамах ПСК найдуть інтересуючі на інтернетовім сайті самосправы в рубріці Вызва, ґранты і дотації. (TASR, Pkf)