x

Членове сполоченства квартель підпорили думку збураня панелового дому

00

В припаді як буде нутна асанація панелового дому сьме согласны із його збуряням. Вердікт із таков формуляціёв одобрили членове сполоченства квартель на вынятковім квартелнім засіданю, котре ся одбуло вчера вечур в єднім із дочасных крізовых центрів На Основній школі ДСА на Мукачівскій улиці в Пряшові. За інформаціями од статиків і крізового штабу вырішыли піддпорити думку збураня панелового дому на Мукачевскій 7 на Пряшівскім сідліску ІІІ, котрый є здевастованый по пліновім выбуху в пятницю. (Korzár, Pkf)