x

Ґімназія в Снині зіставать

00

Депутаты Заступительства Пряшівского самосправного краю в понедільок 24-го авґуста на своїм засіданю рішыли і вопрос злучіня сниньской ґімназії до споєной школы. Тым бы окрема ґімназія в місті не зістала, єднако, як то вже край зробив у Меджілабірцях. Веджіня школы спутило минувшый тыждень, кедь ся дізнали о планах жупы, петіцію за захованя ґімназії як окремой школы. Петіцію підпорило за пару днів майже 8500 людей. Підпору ґімназії выразив і ректор Універзіты Павла Йозефа Шафарика в Кошыцях Павел Совак. Планованый крок жупы означів за несподіваный і нештандартный. Крайскы депутаты наконець одголосовали, же ґімназія в Снині буде далше продовжовати як окрема школа без зміны назвы і адресы.

(Медвідь)