x

GCHP мать новы зреконштруованы просторы про людей, котры немають домів

00

В ареалі соціалных служеб крізовой інтервенції в Пряшові вчера святочно дали до ужываня новы просторы на ночованя про людей, котры немають домів. Спомянуте заряджіня буде нести і нову назву  – Дом св. Яна Мілостивого. Як про пресаґентуру TASR увела манажерка роботы з публіков Ґрецькокатолицькой харіты Пряшів (GCHP) Вероніка Футейова, же спомянутый проєкт ся подарило зреалізувати завдякы фінанчной підпоры надації Пряшівского самосправного края (ПСК) про підпору родины і тыж міста Пряшів. Капаціта заряджіня є про 323 людей. Келчік на будованя є у вышці  вецей як 122.000 евр, причім крайска дотація є на уровні 50.000 евр і місто Пряшів приспіло сумов 35.000 евр. Решту дофінанцовала GCHP зо своїх джерел. В ареалі давають амбулантны, теренны і побытовы соціалны службы про людей без домова. Завдякы споминаным службам можуть люди в тяжкій жывотній сітуації і без стріхы над головов єдноразово переночувати або дочасні бывати.  (TASR, Pkf)