x

Аж 35% німецькых фірем мать неґатівне очікуваня што ся тыкать розвоя економікы в року 2024

00

Німецькы фірмы, котры місяці доплачають на высоку інфлацію, колысаня цін енерґії і ґеополітічну нестабіліту, суть песімістічны і што ся дотулять розвоя економікы в будучім року. Поуказала на то штудіа колінского економічного інштітуту IW, подля котрой німецькы фірмы зо зотавіньом господарьства в року 2024 нерахують. Інформувала о тім аґентура Reuters. Результаты споминаного дослідженя указали, же з веце як 2200 ословеных подників дало наяво оптімізмус дотуляючі ся розвоя економікы в будучім року лем 23%. Наспак, 35% мать неґатівне очікуваня. Сітуація є несприятлива главні в ставебницьтві і промыслі. (TASR, Pkf)