x

Бразільскый парламент одмітнув ініціовати судный процес з презідентом

00

6211053fb25b4fa38a202f36a50122db_18Выбор долной коморы бразільского парламенту у четверь одмітнув одпоручаня, жебы быв презідентови Мікелови Темерови позаставленый выкон функції а жебы ся проти нёму зачав судный процес про обвіниня з корупції. Темер ся кінцём юна став першым урядуючім презідентом, котрого офіціално обвінили з корупції. Ёго далша доля є в руках посланців. Темер мав подля бразільской прокуратуры прияти уплаток у вышцї 150 000 доларів од манажера з бразільской фірмы, котра є найвекшов світовов сполочностёв на балїня мняса.
(Зденка Цітрякова)