x

Вышла книжка о Русинах в Европі

00

В тых днях вышла нова публікація під назвов  Русины в Централній Европі – історія і сучасность із цінныма мапами і образовым матеріалом написана в булгарьскім языку, котра была выдана во Варні, як перша публікація о Русинах в Булгарії. Єй автором є Костадін Костадінов, якый быв участником Меджінародной літньой школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзіті. До выданя і обсягу высше тристо сторінковой книжкы му помогла якраз споминана школа і лекторы історії Валерій Падяк з Ужгороду і Павел Роберт Маґочій з Торонта.
(А. Кузмякова)