x

В Мадярьску буде надале “нудзовый став запричіненый масовов іміґраційов“

00

Мадярьска влада продовжыла “нудзовый став запричіненый масовов іміґраційов“ до 7-го марця будучого рока. Діяня днешнього наряджіня кінчить, завтра, 7-го септембра. Влада премєра Віктора Орбана першый раз выголосила тот нуджовый став в марці 2016-го року і одвтогды го фурт продовжує. Кабінет пояснює то тым, же масова міґрація фурт сужує Европу од року 2015, причім найактівнішов трасов міґрантів є фурт балканска драга, котра ся дотулять і мадярьскых границь. В часі ставу нуджі мають порядковы силы вынятковы правомочі в бою проти нелеґалній міґрації на штатных границях і на внутрішній теріторії країны. (TASR, Pkf)