x

В Мадярьску заложыли Комору на підпору подниканя в Карпатьскім облуку

00

Вытворіня условій господарьской єдноты в реґіоні в Карпатьскім облуку і єй посилніня є цільом Коморы на підпору подниканя в Карпатьскім облуку, котру заложыли в Будапещі. За інформаціями аґентуры MTI вчера на установуючій громаді председа Мадярьской обходной і промысловой коморы Ласло Парраґг повів, же закладаючима членами є 14 мадярьскых приватных особ вєдно з Мадярьсков обходнов і промысловов коморов. Комора буде мати свою резіденцію в Мадярьску і буде фунґовати за мадярьскыма правным нормами і єй першорядым цільом буде фінанцовати проєкты в країнах Карпатьского облуку. (TASR, Пкф)