x

В Мадярьску люди без домова не можуть бывати на публічных просторах

00

Од понеділька вступив у Мадярьску до платности закон, котрый заказує людям без домова бывати на публічных проторах. Подля новой правной нормы можуть поліцайты по трьох остеріжінях почас 90-ох днів зачати проти такых людей карный процес. В процесі можуть покарати наряджіньом роботы на публічне благо, в унікатных припадах може суд послати такых людей до арешту. До конштітуції то мадярьска влада просадила в юлі. Владный кабінет говорить, же тот крок має служыти на сохраніня людьской достойноти людей без домова. Опозіція закон твердо крітікує і говорить о пошырьованю страху і ненависти.
(Медвідь, TASR)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi