x

В Празі буде конференція о Підкарпатьскій Руси

00

Четвертина столітя довєдна – Чехословакія і Підкарпатьска Русь – є назва меджінародной конференції, яка буде 28-го і 29-го марца того року в просторах чеського Народного архіву в Празі. Першый день ся одбуде і святочна вернісаж выставкы припоминаюча приналежность Підкарпатьской Руси до Чехословакії. Конференція з нагоды сторічніці Чехословацькой републікы буде присвячена політічным, адміністратівным,  културным і господарьскым аспектам Підкарпатьской Руси як неодділной части Чехословакії. Покы бы дахто мав інтерес выступити на конференції з властным рефератом, може ся приголосити до 15-го фебруара. Треба увести мено, робоче місце, назву реферату, його курту харектерістіку і загнати на імейлову адресу david.hubeny@nacr.cz. Орґанізатор конференції мать право выберу рефератів і выступаючіх.
(А. Кузмякова)