x

ЕУ позаставилы фінанчну помоч про Турцію

00

Выбор Европского парламенту выніс рішеня о тім, же Турція недостане фінанчну поміч у вышкі 70 міліонів евр а то з той причины, же Анкара неапліковала ниякы зміны в области правного штату і людьскых прав. Выбор Европского парламенту про бютжет інформував, же гроші – актуално призначены на підпору вступу Турції до ЕУ, ся схоснують на проґрамы помочі про міґрантів.
(Кімак, ТАSR)