x

Міровы рокованя ОСН за Сірію аж до децембра

00

Высланець ОСН про Сірію Стаффан де Містура у четверь ознамив, же в ёго планї є продовжовати в начатых розговорах міджі заступцям сірьской влады і опозіції аж до половины децембра. Рокованя ся одбывають в Женеві за притомности медіаторів. При рокованях дотеперь жадна із стран не настаёвала на своїх условіях а ґрупа медіаторів ОСН ідентіфіковала дакотры представы о будучности Сірії, котры мають обидва бокы єднакы – і сірьска влада, і опозіція. Высланець увів, же дале ся в тім колї дебат хотять заміряти на выпрацованя новой сірьской уставы і на ускуточніню волеб в країнї, котры мають проходити під доглядом ОСН.
(Зденка Цітрякова)