x

Народностны меншыны Европы підписують петіцію

00

Представителі народности Европской унії апелують на Унію, жебы зміцнила охрану членів народностных меншын і підпоровала языкову різнородость. В Польщі і в іншых країнах, котры суть членами Европской унії, уж зберають підписы під Европску обчаньску ініціатіву. Є то перша ініціатіва в історії народностных меншын, яка была зареґістрована Европсков комісійов. Народностны меншыны Европы хотять, жебы Европска комісія вытворила єднакы правны можности про вшыткы членьскы країны Европской унії. Тоты підписы бы мали помочі хранити правa народностных меншын і підпоровати розвиток европской културной дідовизны при утримованю културной і языковой різнородости цілой Европы. Права векшыновых народів бы не были при тім нияк огранічены. Жебы могло так быти, треба позберати міліон підписів найменше у семох державах Европской унії. Підписы ся будуть зберати до апріля будучого рока.
(Петро Кімак-Фейко)