x

Пастеров Інштитут в Парижі славить 130 років од свого взнику

00

Перед 130 роками, 14. новембра 1888, быв славностні одкрытый Пастеров інштитут. Тота наукова і дослідньцька інштитуція была выбудована завдякы средсства здобытых з меджінародной збіркы. Днесь існує 133 науковых працовиск в Паріжі, 33 інштитутів в світі несучіх в назві мено Луйза Пастера, мать 1500 робітників по цілім світі і 10 носителів Нобеловой ціны. Мено французького науковця, дослідника і основоположныка Пастеровго інштитуту мать і Універзітный шпиталь Луйса Пастера в Кошыцях. Францюзькый науковець, одборник на хемію і мікробіолоґію Луйс Пастер ся став знамым передовшыткым тым, же як першый чоловік прийшов на матеріял потрібный на скіпіня протів стеклості.
(TASR)