x

Польскый конштітучный суд підпорив спріснїня закона о інтеррупціях

00

Польскый конштітучный суд у четверь вырїшив, же закон поволюючій выконаваня інтеррупцій в припадї пошкодженого плоду є протиконштітучный. Вердікт ознамила председнічка суду Юлія Прзылебска. Рїшіня суду значіть заказ умелого перерушіня теготеньства в припадї зіщіня, же іде о пошкодженый плод, інформовала аґентура АП. Пропозіцію на заказ інтеррупцій в припадї пошкоджіня плоду подали правіцовы посланцї, подля котрых є укончіня теготеньства в тім припадї в розпорі з конштітуціёв, котра ґарантує охрану жывота каждой людьской бытости.

(TASR, Шутіова)