x

По силнім землетрясїню на Тайванї глядають незвестных

00

Захранары на выходї Тайвану продовжують в гляданю 7-ох людей увязненых під тросками будовы, яка по силнім землерясіню зачатком тыждня упала. Інформує о тім аґентура ДПА. Вшыткы семеро были загранічны люде, котры ся в тім часї находили в готелї. Готел є сучастёв 12-штокового комершного і обітного комплексу. Землетрясіня на Тайванї собі дотепер выжадало найменше 10 мертвых і 272 зраненых. Інформація была перевзята зо справодайского порталу Teraz.sk.
(Зденка Цітрякова)