x

Росія зреалізувала дальше воєньске тренованя

00

Російска армада зреалізувала воєньске тренованя, котрого цільом было тренованя “одразіня розсяглого літецького атаку“ потенціоналного неприятеля. Днесь о тім подля аґентуры Reuters інформував російскый Западный воєньскый округ. На маневрох брало участь коло 1000 вояків. Дакотры ся по скінчіню тренованя зачали уж вертати на свої тырвалы закладні, увела аґентура Interfax. (TASR, Pkf)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi