x

Серьбія хоче выплатити бонус вшыткым своїм жытелям, котры ся дають до кінця мая заочковати

00

Серьбска влада понукне фінанчну одмену своїм жытелям, котры ся до кінця мая дають заочковати протів коронавірусу. Інформував о тім серьбскый презідент Александер Вучіч, котрого цітовала аґентура AFP. Вучіч ся про серьбскы медія высловив, же вшыткым обывателям Серьбії, котры ся дають заочковати до 31-го мая, буде выплаченый бонус у вышкі 3000 дінарів, в перелічіню то значіть 25 евр. Серьбска влада хоче подля нього такым способом одмінити вшыткых людей, котры ся “заховають одповідно“. Серьбскый презідент подля властных слов очікує, же до кінця мая будуть в згруба сімміліоновій Сербії заочкованых три міліоны жытелів. (TASR, Pkf)