x

Строгішы крокы проти фірмам Google, Amazon і Facebook

00

Google-Facebook-AmazonФранцузькый міністер фінанцій вызвав европскых партнерів, жебы строгіше закрочіли проти фірмам як Google, Amazon і Facebook, котры ся намагають різныма способами знижыти собі дані. То суть россяглы пересуны фінанцій наднародных корпорацій в рамках Европы, а то там, де собі договорами забезпечіли штонайнизшы дані. Припомянув, же настав час, жебы Европа зачала хранити свої інтересы і присилила Google, Amazon і Facebook заплатити дані, котры довгують европскым даньовым поплатникам.
(Анна Кузмякова)