x

Україна і Польща: Nord Stream 2 огрожує цілу середню Европу

00

Міністры загранічных діл Україны і Польщі в середу выголосили, же ґазовод Nord Stream 2 веде ку новым „політічным, воєньскым і енерґетічным огрожіням“ Україны і середньой Европы. Інформовала о тім аґентура AFP. Шеф україньской діпломації Дмитро Кулеба і його польскый колеґа Збіґнєв Рау у сполочнім выголошіню крітіковали рішіня заставити боротьбу проти того спорного ґазоводу, котрого докінчіня за ближыть ку кінцю. Споєны штаты в середу оголосили, же досягли з Німецьком договор о ґазоводі, котрый Росії буде давати санкції і намагати ся о продовжіня часового горізонту про транзіт ґазу через теріторію Україны. Німецько так само выголосило, же схоснує вшыткы средства на пересвідчіня Росії, жебы о десять років продовжыла платность договору о транзіті ґазу через Україну, котрый закінчіть ся у 2024-ім році.

(Медвідь, TASR)