x

Французьска поліція застрїлила підозрілого з вівторковой стрїльбы в Штрасбурґу

00

Французьска поліція у четверь в Нуйдорфі застрїлила підозрілого з вівторковой стрїльбы при рождественнім ярмарку в Штрасбурґу. Патрало по нім 700 членів беспечностных оддїлів. Підозрілый загынув в часї конфлікту з поліціов, увела прессаґентура АП.Уряды зати не підтвердили, же досправды іде о стрїлця, котрый у четверь забив трёх людей. Член беспечностных оддїлів повів, же підозрілый зачав стрїляти на поліцайтів, і так они стрїльбу вернули. Подля поліції быв стрїлець озброєный піштолёв і ножиком.
(TASR, Цітрякова)
Фото: TASR/AP