x

Братіслава планує выбудовати дочасне контайнерове містечко про людей, котры суть без дому

00

Місто Братіслава планує в найближшых дньох про знеможніня шыріня нового коронавірусу выбудовати на Тішовій площадкі дочасне контайнерове містечко про людей, котры суть без дому, і такым способом їх ізолувати і постарати ся о них. Інформував о тім  пріматор главного міста Матуш Валло в часі вчерайшого вечера,  кідь одповідав онлайн на соціалній сіті на вопросы обывателів. Валло приближыв, же в Братіславі є коло 4000 людей без дому, котры немають днесь де іти до домашньой карантены, і є при тім ґрупа людей, котра часто стрічавать ся в ґрупі і є без контролі. Єдночасно інформував, же од днешнього дня будуть мусіти мати путуючі в братіславскім містьскім громаднім транспорті (MHD) закрыты уста і ніс охранным рушком, або шатков ці шалом. (TASR, Pkf)