x

Буде новый формат выязду председы влады з выбраныма міністрами до реґіону

00

Премєр Петер Пелеґріні хоче вытворити новый формат выязду председы влады з выбраныма міністрами до реґіону окрім штандартных їднанї влады. Авізував то на пресконференції по выяздовім засіданю влады в Кокаві над Рімавіцов в окресі Полтар. „З той причины, же найменше розвинутых реґіонів є 20 і суть передовшыткым на выходній Словакії і на югу середньой Словакії, мусиме даякым способом гледати можность навщівити і іншы часі СР. Дальшы окресу, хоць несуть менше розвинуты, кличуть по тім, абы членове влады до тых реґіонів тыж прийшли,“ конкретізував премєр. (TASR, Пкф)