x

В тім школскім року штудує о сім перцент высокошколаків меней

00

Чісло штудентів на словацькых высокых школах меджірічно ся понижило о 10 979, што представує скоро сімперцентне пониженя. В академіцкім року 2016/2017 штудовало на высокых школах 147 680 штудентів, з того чісла 87 452 жен. Пише ся то у вырочній справі о ставі высокого школства за рік 2016 Міністерства школства, веды, выскуму і шпорту Словацькой републикы, котра чекать на продискутованя влады.
(Петро Кімак-Фейко)