x

Данко хоже, жебы посланцї голосовали о довірї к ёго особі

00

Словацька народна партія підтримать скликаня засїданя Народной рады СР, на котрій хоче опозіція спробовати одкликати председу парламенту Андрія Данка, у звязї з інформаціями односно ёго ріґорозной роботы. Опозічны партії так хотять зробити на основі медіалізованых інформацій о тім, же Данко свою ріґорозну роботу поскладовав з дакількох чуджіх текстів. Данко в реакції на то повторив, же свою ріґорозону роботу робив в суладї з тогды платныма правныма предписами і технічныма можностями тогдышнёй добы. Данко ознамив, же о підпору скликаня засїданя буде жадати і своїх коалічных партнерів, бо хоче, жебы была проявена довіра або недовіра к ёго особі і як к председови парламенту, но і як ку коалічному партнерови, бо без коалічной довіры ся подля нёго владнути і робити не дасть.
(TASR, Цітрякова)