x

Затепльованя школ, будинків міністерстев, шпиталів ці інтернатів буде простіше, скоріше і ефектівніше

00

Затепльованя общіх будинків як суть школы, будинкы міністерстев, шпиталів ці інтернатів, бы мало быти простіше, скоріше і ефектівніше. Інформувало о тім Міністерство фінанцій СР з тым, же на основі новой методікы Евростату средства выналожены на енерґетічне оціньованя общіх будинків небуде мати неґатівный вплив на общі фінанції. Резорт єдночасно увів, же бна даны проєкты буде дана можность хосновати і приватны сполочности і приватны средства. Тым ся на основі Міністерства фінанцій СР одкрывають новы інвестичны можности на реновацію, оцінюваня общіх будинків і значне пониженя їх коштів на енерґії. Реконштрукціов бы ся могли понижыти кошты на енерґії в сучасности у бівше як 15.000 общіх будинків.
(TASR)