x

Комісарь Міклошко жадать не реалізовати замір рушыти поготовости про діти

00

Рушіня дітячіх амбулантных поготовостей бы могло скомпліковати дітям приступ ку здравотній старостливости. Думать собі то комісарь про діти Йозеф Міклошко. Зато жадать Міністерство здравотництва СР, жебы одступило од того заміру, і намісто того посилнило чісла педіатрів выховов молодых лікарів. Подля Міклошка пересунутя дітячіх поготовостей до оддаленых міст буде в многых припадах значіти великы комплікації з доступностьов, головно родічам з малыма дітми, котры суть одказаны на подорожіня публічным транспортом. Комісарь про діти так само звернув увагу, же в Договорі о правах дітины є записано, же інтерес дітины мусить быти першорядным пунктом погляду при будьякій діятельности, котра дотулять ся дітей.

(Медвідь, ТASR)