x

Кремніця выдать Турістічны новины

00

Місто Кремніця выдать Турістічны новины, котры будуть навщівникам служыти як проводник. Самосправа о тім інформує на своїм офіціалнім вебовім сайтї з тым, же перше выданя Турістічных новин выйде 26. мая. Турістічны новины будуть окрем бежных інформацій о атракціях, експозіціях і подїях в містї обсяговати і інформації о можливостях уквартелёваня і стравованя, зознам кавярней ці інзерцію кремніцькых поднікателїв в путёвім руху.

(TASR, Шутіова)