x

На Універзітї Коменского спустили онлайн штатніцї

00

Історічно першы онлайн штатніцї на Універзітї Коменского спустили тот тыждень на Лікарьскій факултї. Скушаюча комісія сидить за строгых гіґіенічных околностей в містности на факултї а штуденты в погодлю своёй ізбы дома. Такым способом уж одскушали штудентів з предметів в штудійных проґрамох обще і зубне лїкарьство. За єден день кажда комісія выскушать приближно десять штудентів, што є єднака кількость як в припадї класічного скушаня. Єден штудент одповідать 30-40 минут. Наперек первотным предсудкам і факту, же про многых педаґоґів іде о нову скушеность, тоту форму штатніць сі многы похвалюють. (TASR, Шутіова)