x

Недостаткы около Expo Dubaj 2020 суть подля Ріхарда Суліка лем в області учтовництва

00

Недостаткы около Expo Dubaj 2020 суть подля председы партії Слобода і Солідаріта Ріхарда Суліка лем в області учтовництва. Подля  його слов Міністерство господариства СР минуло з выділеного розрахунку 8,7 міліона евр на презентацію Словакії на меджінародній выставі 7,7 міліона, чім міліон евр ушетрило. Вчера так реаґував на минулотыждньове тверджіня Найвысшого контролного уряду SR (NKÚ SR).  (TASR, Pkf)