x

Новембер89: Особности хотять мотівовати і іншпіровати штудентів

00

На середнї школы ся вернe выбісїдовати свої жывотнї пригоды і мотівовати штудентів на розвиток потенціалу 80 особностей з обходу і сполоченьского жывота. Цїлём другого рочника проєкту з назвов This is 21, котрого головным мотівом є гесло #вдякановембру, одказуюче на округле выроча Нїжной револуції, є іншпіровати молодых людей, жебы на собі робили і забезпечіли сі тым лїпшу будучність. ТАСР о тім інформовала манажерка Надації Понтіс Зузана Схалекова. У своїй преднашцї ся особности заміряють на конкретны зручности, котры ім помогли на дразї за успіхом. Свої пригоды перепоять і з подїями 17. новембра 1989. Подїя ся зреалізує на 68 середнїх школах у 38 містах по цілій Словакії. До школы ся вернуть наприклад шеф Ґооґле Словеньско Растё Куліх, сполуоснователька Цурапрокс Словеньско Луція Пашкова, директор і основатель фестівалу Погода Михал Кашчак і іншы.

(Шутіова, TASR)