x

Од будучого школьского рока зачне учіти по новім далшых высше 422 ОШ

00

Далшых мінімално 422 основных школ (ОШ) зачне од будучого школьского рока учіти по новім. TASR о тім інформовав одбор комунікації і маркетінґу Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР з тым, же в актуалнім школьскім роцї подля нового штатного едукачного проґраму зачало учіти 39 школ. Цїлём нового проґраму є злїпшыти ґрамотность і способность школярїв потребных про 21. стороча. Як увели з міністерства, новый проґрам кладе акцент на підпору крітічного думаня, діґіталных і мняхкых способностей школярїв. Приближыли, же учітелї будуть мочі приспособити темпо при навчаню, жебы одповідало потенціалу дїтей. Зарівно мають можность хосновати рїзны едукатівны формы і методы.

(TASR, Шутіова)