x

Од завтра ся зачнуть писомны матурітны екзамены

00

Завтра, 13. марця ся на цілій Словакії зачне тыждень пысомных матуріт. На екзамены зрілості ся в тім школскім року приголосило 43.541 штудентів, котры будуть писати матурітны тесты на 707 середніх школах. Матурантів чекать поступово словацькый язык, чужый язык, математикы а в припаді штудентів мадярской і українской народности і їх материньскый язык. „Цілково 40.202 матурантів буде у вівторок 13 марця писати екстерный тест і слогову роботу із словацького языка і словацькой літературы. З предмету словацькый язык і словацька література то саме чекать їх 1840 ровесників із школ з навчалным языком мадярьскым,“ увело то міністерство школства, веды, выскуму і шпорту СР. В середу 14. марця будуть вшыткы матуранты писати екстерный тест і слогову роботу з выбраного повинного чужого языка на рівні Б1 або Б2. Про штудентів з білінґвалных середніх школ, котры немають запертый меджінародный доховор, є в тім часі приизначеный екстерный тест і слогова робота з другого навчального языка на рівні Ц1. „Найчастіше собі матуранты анґлицькый язык, з котрого буде матуровати на вшыткых трьох рівнях нарочности 36.328 штудентів. Дальшый по порядку в інтересі наслідує німецькый язык з котрого буде матуровати 3397 штудентів а россійськый з котрого знова 870 штудентів. Францюзькый язык собі выбрало 33 матурантів, іспанскый 13 а найменше штудентів уж традично буде матуровати т італійского языка, а то троє штудентів,“ інформував резорт школства. В наслідуючій день, 15 марця, чекать 6143 матурантів екстерный тест з математікы. Матурітный тыждень ся закінчить в пятньцю 16. марця тестом і слоговов роботов з навчального языка про штудентів школ народностных меншыин. В припаді мадярского языка і літературы їх буде писати 1833 штудентів, з українского языка і літературы 21 штудентів.
(TASR)

Фото: TASR/M. Černý