x

Очкованя проти хрипцї буде можне од януара і в апатыках

00

Апатыкы достануть од будучого рока можность очковати дорослых проти хрипцї. Посланцї Народной рады СР то в середу одсугласили в рамках новелы закона о лїкох як позмінюючу пропозіцію з выборів. Зміна мать платити од 1. януара 2024. Мать то помочі підвышыти заочкованость, про апатыкы піде о добровольну чінность. Позітівом заведжіня можности очкованя проти хрипцї в апатыках є подля авторів зміны шырока доступность верейных апатык. Мать забезпечовати і ґарантовати скорый приступ інтересуючіх ку очкованю.

(TASR, Шутіова)