x

Перед дньом діяня волеб і в часі вольб поліція зазначіла цілково 26 подань

00

Поліція зачала судне пренаслідуваня у звязку з інцідентом з волебнов урнов в селі Медзаны в окресі Пряшів. Інше важне нарушіня презідентьскых волеб з погляду поліції неодбылося. В суботу прияла поліція цілково 15 вырозумлінь. На вчерайшій пресконференції  Штатной комісії про вольбы і контролю фінанцованя політичных партій  о тім інформував віцепрезідент поліцайного корпусу Роберт Бозалка. Як далі повів, „в часі волев было в службі 6500 поліцайтів, з того 4500 заоберали ся в основі діяню повязаного з ходом волеб. Перед дньом діяня волеб  і в часі вольб поліція зазначіла цілково 26 подань, з того шість судных ознамлінь. Доповнив, же три судны ознамліня уж были зачаты.  (TASR, Pkf)