x

Перед 100-роками была заснована Універзіта Коменьского в Братіславі

00

Од заснованя Універзіты Коменского в Братіславі минуло днешнім дньом 100 років. Народне згромаждіня в Празі прияло 27-го юна 1919-ім року, вісем місяців од взнику першой Ческословеньской републиикы, закон о зряджіню Ческословеньской штатной універзіты в Братіславі. Закон став діючім 11-го юла 1919-ім року. Выучованя на першій словацькій універзіті зачало на осінь. В новембрі того самого року была універзіта переназвана на Універзіту Коменского.  (TASR, Пкф)