x

Петер Кажімір одмітнув обвініня з подлачуваня

00

Ґувернер Народной банкы Словеньска Петер Кажімір одмітнув обвініня з подлачуваня. Кажіміра у вівторок обвинила поліція у звязку з так повідано уплатком про бывшого шефа фінанчной справы  Франтішка І. Бывшый міністер фінанцій твердить, же ся ‟нечує быти винным з ниякого карного поступку‟ і єдночасно є подля нього скутковый став в узнесіню неправдивый і в самій арґументації  хыбають потверджуючі доказы. (TASR, Pkf)