x

Посланцї Народной рады хотять зміны у высокім школстві

00

Подля посланцїв Народной рады СР высоке школство потребує зміны. Міністерка школства Мартіна Лубіова передложыла пропозіції, котрыма бы хотїла у высокім школстві просадити зміны наприклад в акредітаціях цї в штудійных проґрамах. Опозіція то не видить цалком оптімістічно, але дакторы посланцї слюбовали підпору. Новелов закона о высокых школах міністерка приность новый тіп бакаларьского штудійного проґраму. Іде о інтердісціплінарных штудії. Высокым школам то має уможнити нову форму орґанізації штудія а штудентом вытворити унікатный профіл беручій огляд на выбер абсолвованых предметів. Мають тоже здобыти можность одкласти своє розгоднутя о главнім штудійнім заміряню на пізнїше. Днесь будуть посланцї розгодовати, цї пропозіції на зміну посунуть до далшого леґіслатівного процесу.
(TASR, Цітрякова)