x

Посланцї не зволили члена Сравной рады TASR

00

Посланцї Народной рады СР на четверёвім верейнім голосованю не зволили члена Справной рады Тисковой аґентуры Словацькой републікы про область журналістікы. Жаден зо шестёх кандідатів не здобыв потребну кількость голосів. Вольба ся буде повторёвати, поступують до нєй двоме кандідаты з найвысшов кількостёв голосів. Пленум теда буде выберати меджі Йосифом Беднаром і Генрієтов Грубов. Парламент мать зволити члена Справной рады TASR на функчный період до 26. фебруара 2024, котрый зачне плынути днём ёго зволїня. Дотеперїшнїй член справной рады Арпад Корпас ся вздав своёй функції 17. мая.

            (TASR, Шутіова)