x

Православный священик: Рождество є того року інакше

00

Заказ верейных богослужінь і выходжаня повязане з пандеміёв коронавірусу позначіть тот рік і святкованя Рождества православныма віруючіма. Церькви остануть порожнї, колядници не будуть ходити од хыжы ку хыжі. ,, Буде то мати тот рік цалком іншый раз”, повів про TASR член Метрополітной рады православной церькви на Словакії Мілан Ґерка.Дале доповнив: ,, Мы духовны ся будеме молити, жебы то (пандемія, позн. TASR) уж перешло, жебы ся люде достали до нормалной сітуації”. І рождественный одказ Посвятной сіноды православной церькви в чеськых країнах і на Словакії ся тот рік веновав пандемії нового коронавірусу. ,, Подїї остатнїх місяцїв ся про каждого з нас стали скушков – не лем нашой віры в Бога і довіры в Ёго планы спасы і спасітельне ряджіня історії того світа, але – а то передовшыткым – скушков нашого людьского характеру, “ уводить документ, причім на віруючіх апелує, жебы ся ани в тяжкых часох з їх жывотів не вытрачали ласкавость, слушность, почливость, вірность і решпект.

(TASR, Шутіова)