x

Представили Візію розвитку до 2030-го року

00

Візія і стратеґія Словакії до року 2030 была приготовльована представителями окремых резортів, но і десятками експертів з різных частей сполочности. Проходили і діскусії в реґіонах. На понедільковім бріфінґу почас Народного конвенту ку Візії і стратеґії Словакії до року 2030 то повів підпредседа влады про інвестіції і інформатізацію Ріхард Раші. Підкреслив, же є важне, жебы документ не быв спохыбньованый жаднов з влад, котрой ся то буде в будучности дотуляти. В цілім документі подля Рашіго не є нич, што бы ся дотуляло політікы, будьякого політічного погляду, быв приготовленый експертно із запоїньом вшыткых областей сплочности, причім візія бы ся мала дотуляти штирьох влад. Документ ся має одпрезентовати і в Народній раді Словацькой републікы, де будуть запрошены вшыткы депутаты, же бы ку ньому могли ся выразити. Цілі і рекомендації візії были розділены до штирьох проґрамів розвитку. Іде о природны жрідла, людьскы жрідла і културный потенціал, другым проґрамом є іновачне і утримательне господарьство, третім є добре здравя і якостный жывот про вшыткых і четвертым є вецеуровньове ряджіня близше ку жытелям.

(Медвідь, TASR)